REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ROWERYCORTINA.PL

Sklep Internetowy RoweryCortina.pl jest serwisem prowadzonym przez:

Sentido – Maciej Myszko
ul. Świdnicka 49
50-028 Wrocław
NIP 925-192-71-53
REGON 978103754

Wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Wrocław pod numerem 214826

Adres e-mail: info@roweryCortina.pl
Numer telefonu: (071) 343-20-29
Adres siedziby: Sentido- Maciej Myszko, ul. Świdnicka 49, 50-028 Wrocław

Adres korespondencyjny: RoweryStylowe.pl, ul. Świdnicka 49, 50-028 Wrocław


Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania przez Sentido Maciej Myszko "RoweryCortina.pl" sprzedaży towarów na odległość, a także korzystania przez usługobiorców ze sklepu internetowego RoweryCortina.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług świadczonych drogą elektroniczną.
2. Niniejszy Regulamin stanowi- w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną- regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
3. Sklep internetowy RoweryCortina.pl zamieszcza za pośrednictwem Internetu informacje na temat swojej oferty na stronie http://www.RoweryCortina.pl i świadczy drogą elektroniczną- zgodnie z niniejszym regulaminem- następujące usługi:

umożliwia kupowanie towarów znajdujących się w bazie sklepu internetowego RoweryCortina.pl za pomocą koszyka zamówień
umożliwia dokonywanie rezerwacji towarów celem przekazania ich bezpośrednio do lokalu przedsiębiorstwa (sklep stacjonarny pod nazwą RoweryCortina.pl), za pomocą koszyka zamówień
umożliwia zamieszczanie opinii o towarach znajdujących się w bazie sklepu internetowego RoweryCortina.pl na zasadach określonych w § 9
umożliwia subskrypcję newslettera zawierającego informacje handlowe
4. Warunkiem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez usługodawcę jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies, bądź
Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies
rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli lub wyższa

5. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie aby gromadzić informacje związane z korzystaniem ze sklepu internetowego RoweryCortina.pl przez Klienta, w celu:

utrzymania sesji zalogowanego Usługobiorcy;
dostosowania sposobu wyświetlania ofert sprzedażowych do potrzeb Usługobiorców
prowadzenia statystyk oglądalności podstron sklepu internetowego RoweryCortina.pl
Usługobiorca może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej.
6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wypełnienia i potwierdzenia przez usługobiorcę odpowiedniego formularza (rejestracyjnego / wysyłkowego/ opinii/ newsletter). Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień określonych w § 1 ust. 8.
8. Usługobiorca, który zarejestrował Konto Klienta rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Konta usługodawcy. Usługobiorca rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w przedmiocie usługi „newsletter” poprzez podanie usługodawcy adresu e-mail, którego subskrypcja dotyczy oraz zgłoszenie żądania jego usunięcia z listy subskrybentów. Usługodawca usuwa zarejestrowane Konto Klienta lub/i adres e-mail z listy subskrybentów bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji usługobiorcy.

 

Warunki sprzedaży

1. Wszystkie ceny towarów w sklepie internetowym RoweryCortina.pl:

podawane są w złotych polskich i zawierają VAT, cła i podatki
nie zawierają ewentualnych kosztów wysyłki
2. W przypadku towarów występujących w różnych wariantach (tj. rozmiar, pojemność, długość, sposób wykończenia itp.) ceny mogą różnić się w zależności od wskazanego wariantu. W przypadkach takich, ostateczne ceny konkretnych opcji są jasno wyszczególnione i są widoczne w momencie dodawania towaru do koszyka zamówień.
3. W koszyku zamówień konsument dokonuje wyboru formy dostawy i formy płatności. Przedstawiona wówczas informacja na temat całkowitej wartości zamówienia uwzględnia wszelkie dodatkowe opłaty za transport, dostawę lub usługi pocztowe bądź jakiekolwiek inne koszty.
4. Sklep internetowy RoweryCortina.pl zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian zarówno w cenach towarów znajdujących się w ofercie, jak i w wysokości opłat za transport, dostawę czy usługi pocztowe, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które złożyły zamówienia on-line bądź zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez sklep przed dokonaniem ww. zmian.
5. Aby zawrzeć umowę sprzedaży, należy:
1) złożyć zamówienie on-line, tj. na stronie sklepu, poprzez koszyk zamówień
2) potwierdzić, że jest się świadomym tego, iż zamówienie pociąga za sobą obowiązek dokonania płatności.
6. Klient może złożyć zamówienie on-line bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu lub też zarejestrować Konto Klienta, na którym zapisane zostaną podstawowe informacje z formularza wysyłkowego, tak aby w przyszłości nie było potrzeby wpisywania ich ponownie. Zarejestrowani użytkownicy mają ponadto:

wgląd w historię zamówień,
7. W celu utworzenia Konta Klienta należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem https://www.roweryCortina.pl/users/register. W celu potwierdzenia rejestracji wymagane jest aktywowanie przycisku lub podobnej funkcji (link aktywacyjny), zawartego w informacji mailowej przesłanej na adres e-mail użytkownika. Tylko potwierdzenie rejestracji umożliwia ponowne logowanie w przyszłości. Zarejestrowany użytkownik może w każdej chwili zmieniać zapisane dane bądź też trwale je usunąć.
8. Sentido Maciej Myszko „RoweryCortina.pl”dostarcza konsumentowi w momencie wydania towarów paragon fiskalny lub- na żądanie nabywcy- fakturę VAT. Możliwym jest także późniejsze wystawienie faktury dokumentującej dokonaną sprzedaż, nawet gdy została już ona potwierdzona paragonem z kasy rejestrującej, jednakże warunkiem koniecznym jest zwrot przez nabywcę oryginału paragonu.
9. W chwili dostawy Sklep internetowy RoweryCortina.pl dostarcza towary poprzez przeniesienie fizycznego posiadania towarów lub kontroli nad nimi na konsumenta, bez zbędnej zwłoki, po zawarciu umowy, jednak nie później niż w terminie 30 od dnia zawarcia umowy.
10. Przewidywany czas nadania przesyłki zawierającej zamawiane towary to:

1 do 10 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, gdy jako formę płatności konsument wskazał pobranie;
1 do 10 dni roboczych od momentu otrzymania płatności za potwierdzone zamówienie, gdy jako formę płatności konsument wskazał przedpłatę na konto bankowe.
Przewidywany czas dostarczenia to 1 do 2 dni od dnia następującego po nadaniu przesyłki, w zależności od wybranej formy dostawy. Całkowity i maksymalny termin dostawy towarów nie powinien przekroczyć 6 dni od dnia zawarcia umowy, a w żadnym razie nie może przekroczyć terminu przewidzianego w ust. 9.
11. Ust. 9 i 10 nie mają zastosowania do umów sprzedaży, w przypadku gdy okres dostawy ma kluczowe znaczenie z uwagi na wszelkie okoliczności związane z zawarciem umowy lub w przypadku gdy konsument informuje sprzedawcę przed zawarciem umowy, że dostawa przed określonym terminem lub w określonym terminie ma kluczowe znaczenie. Dyspozycja klienta odnośnie wymaganego terminu dostawy może zostać wydana w momencie składania zamówienia on-line, poprzez pole „Komentarz” w koszyku zamówień. Sklep internetowy RoweryCortina.pl jest uprawniony do odmowy wykonania umowy, jeżeli dostawa we wskazanym przez konsumenta terminie nie jest możliwa. W takich przypadkach, jeżeli Sklep internetowy RoweryCortina.pl odmówił dostawy towarów lub nie dostarczył towarów w terminie uzgodnionym z konsumentem lub zgodnie z ust. 9, konsument jest uprawniony do natychmiastowego rozwiązania umowy.
13. Po rozwiązaniu umowy Sklep internetowy RoweryCortina.pl bez zbędnej zwłoki dokonuje zwrotu każdej kwoty wpłaconej zgodnie z warunkami umowy.
14. Towary przecenione, nie łączą się z innymi promocjami ( kody rabatowe, itp.)

 

Formy płatności

1. Klient ma możliwość dokonania płatności za zamówiony towar, wedle własnego wyboru:

przelewem w formie przedpłaty pełnej wartości zamówienia na numer konta bankowego:
            Sentido Maciej Myszko „RoweryCortina.pl”
            BZ WBK   30 1090 2398 0000 0001 3181 6998

gotówką w formie pobrania, gdzie należność pobierana jest przez kuriera w momencie dostawy towarów.
gotówką lub kartą płatniczą w punkcie odbiorów osobistych.
płatnością w systemie ratalnym obsługiwanym przez PayU lub Santander Consumer Bank

2. Wszystkie akceptowane środki płatności zaznaczone są w jasny i wyraźny sposób na początku procesu składania zamówienia (w koszyku zamówień).

 

Formy dostawy i koszt dostarczenia

1. Zamówione towary dostarczane są kupującemu, wedle jego wyboru:
a) firma spedycyjna GEFCO

b) firmą kurierską DHL

2. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez konsumenta w potwierdzonym zamówieniu.
3.Koszt dostawy zależny jest od łącznej ceny zamawianych towarów, formy dostawy oraz formy płatności. Kalkulacja ostatecznego kosztu dostarczenia dokonywana jest na pierwszym etapie składania zamówienia on-line (w koszyku zamówień).

a) spedycja GEFCO (przedpłata)

wysyłka GRATIS

b) kurier DHL (pobranie)

wysyłka 200pln

Gwarancja zgodności na towary, procedury rozpatrywania reklamacji towarów

1. Sklep internetowy RoweryCortina.pl jako sprzedawca odpowiada wobec konsumenta za niezgodność towaru z umową sprzedaży, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r.
2. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy, konsument zobowiązany jest zawiadomić go o tym fakcie, wedle własnego wyboru:
a) wysyłając na adres biura sklepu internetowego;
b) ustnie do protokołu w biurze sklepu internetowego;

Wypełniając formularz reklamacyjny o, którym mowa w punkcie a) konsument ma możliwość wydrukowania formularza, który wysyłany jest klientowi na jego prośbę. Po wydrukowaniu i podpisaniu należy przekazać sprzedawcy.
Złożenie reklamacji na przygotowanym przez nas druku reklamacyjnym, nie jest obowiązkowe. Konsument może złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne zawiadomienie na trwałym nośniku, gdzie wskazane zostaną co najmniej:

imię, nazwisko i adres zgłaszającego reklamację,
określenie reklamowanego towaru, w zakresie w jakim jest to właściwe dla danego jego rodzaju (np. nazwa, producent, kolor, rozmiar),
dowód zakupu reklamowanego towaru,
opis niezgodności i termin w jakim została stwierdzona, a w stosownych przypadkach także okoliczności uzasadniające reklamację,
żądanie reklamującego,
datę wniesienia reklamacji,
podpis zgłaszającego reklamację,

3. Na żądanie sprzedawcy konsument odsyła reklamowane towary albo przekazuje je przedsiębiorcy albo osobie upoważnionej przez niego do ich odbioru, bez zbędnej zwłoki, w celu umożliwienia mu podjęcia decyzji o uznaniu bądź nie reklamacji po dokonaniu oględzin towaru lub zaopiniowaniu przez rzeczoznawcę. Przekazywany towar powinien odpowiadać podstawowym wymaganiom higienicznym. W przypadku uznania roszczeń konsumenta za zasadne sprzedawca zwraca reklamującemu poniesione koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyraźnie wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego, niż zwyczajowa i powszechnie przyjmowana forma dostawy wskazana wcześniej przez sprzedawcę, która wiązałaby się z niższymi kosztami). Wszystkie reklamowane przedmioty (z wyjątkiem rowerów) należy dostarczyć do sprzedawcy zwykłą przesyłką za pośrednictwem Poczty Polskiej. Rowery natomiast najlepiej dostarczyć jest do sprzedającego po wcześniejszej konsultacji z nim i wybraniu najwygodniejszej i w miarę możliwości najekonomiczniejszej formy dostawy.
4. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący, w pierwszej kolejności, może żądać doprowadzenia go do stanu zgodności z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową, rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny niż żądany przez niego sposób zaspokojenia. Dopiero, jeżeli konsument nie może żądać skutecznej naprawy lub wymiany towaru (bo jest to niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów) może przejść do drugiej sekwencji uprawnień i odstąpić od umowy albo domagać się stosownego obniżenia ceny za towar. Powyższe uprawnienia (żądanie obniżenia ceny lub odstąpienie od umowy) przysługują kupującemu także w przypadku przedłużającego się czasu naprawy lub wymiany (uwzględnia się wtedy rodzaj towaru i cel jego nabycia) oraz gdy naprawa lub wymiana narażałaby konsumenta na znaczne niedogodności. Uprawnienie do obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy nie przysługuje, gdy niezgodność towaru z umową nie jest istotna.
5. Prowadzenie przez Sklep internetowy RowerysCortina.pl postępowania reklamacyjnego nie ogranicza:

prawa zgłaszającego do korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej, którą każdy konsument może uzyskać m. in. u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów;
dostępu do pozasądowych procedur rozpatrywania reklamacji i środków zaskarżenia.
W przypadku gdy sprzedawca nie uzna reklamacji konsumenta, a ten się nie zgadza z jego decyzją może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie http://www.uokik.gov.pl

Zwrot towaru, korzystanie z prawa odstąpienia

1. Z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w § 6 ust. 11, konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość przez okres dziesięciu dni bez podawania powodów i bez ponoszenia żadnych kosztów innych niż koszty przewidziane w § 6 ust. 10.
2. Okres odstąpienia, o którym mowa w § 6 ust. 1, wygasa po dziesięciu dniach od dnia, w którym konsument albo strona trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta wejdzie w fizyczne posiadanie towarów.
3.Konsument informuje przedsiębiorcę przed upływem okresu odstąpienia o swojej decyzji odstąpienia od umowy. W tym celu konsument może:
a) skorzystać ze wzoru standardowego formularza odstąpienia, znajdującego się na stałe pod adresem (http://www.rowerystylowe.pl/template/odstapienieodumowy.pdf); lub
b) złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie, w którym informuje o swojej decyzji odstąpienia od umowy.
4. Okres odstąpienia, o którym mowa § 6 ust. 2, jest dotrzymany, jeżeli konsument wysłał informację o skorzystaniu z prawa odstąpienia przed upływem tego okresu.
5. Ciężar dowodu skorzystania z prawa odstąpienia zgodnie z przepisami niniejszego artykułu spoczywa na konsumencie.
6. Sklep internetowy RoweryStylowe.pl zwraca wszystkie kwoty otrzymane od konsumenta, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji konsumenta o odstąpieniu od umowy zgodnie z § 6 ust. 11, z zastrzeżeniem wyjątku gdy w terminie tym nie nastąpił zwrot towarów (sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem sumy do czasu otrzymania towarów).
7. Zwrotu płatności Sklep RoweryStylowe.pl dokonuje z wykorzystaniem takiej formy płatności, jaka została wskazana przez konsumenta (przelew na konto bankowe lub przekaz pocztowy); w każdym przypadku w związku z tym zwrotem konsument nie ponosi kosztów.
8.Konsument odsyła towary albo przekazuje je przedsiębiorcy albo osobie upoważnionej przez niego do ich odbioru, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował przedsiębiorcę o decyzji odstąpienia zgodnie z ust. 11. Termin zostaje dotrzymany, jeżeli konsument odeśle towary przed upływem okresu czternastu dni.
9.Odsyłane towary winny być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towarów które nastąpiło od dnia w którym wszedł w fizyczne posiadanie towarów lub w którym strona trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w fizyczne posiadanie towarów oraz wynikające z niewłaściwego obchodzenia się z nimi w stopniu większym niż konieczny do stwierdzenia charakteru, właściwości czy sposobu działania towarów.
10.Konsument pokrywa tylko koszty bezpośrednie zwrotu towarów. Towary oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym Rowerystylowe.pl ze względu na swój charakter mogą zostać zwyczajnie wysłane pocztą; koszt odesłania może zostać oszacowany przez konsumenta w oparciu o cennik krajowy na usługi powszechne Poczty Polskiej S.A. jeszcze przed zawarciem umowy na odległość.
11.Sklep RoweryStylowe.pl nie przewidują prawa odstąpienia określonego w § 6 ust. 1-10 w odniesieniu do umów zawieranych na odległość w następujących przypadkach :

dostawa towarów wyprodukowanych według specyfikacji określonych przez konsumenta lub dostosowanych do jego zamówienia;
dostawa zapieczętowanych nagrań dźwiękowych lub zapieczętowanych nagrań wizualnych lub zapieczętowanego oprogramowania komputerowego, których opakowanie zostało naruszone po dostawie;
dostawa gazet, periodyków i czasopism;

Wymiana towaru

1. Sklep Internetowy RoweryStylowe.pl umożliwia wymianę zakupionego towaru na inny. Po wcześniejszym uzgodnieniu, konsument może odstąpić od umowy zawieranej na odległość zgodnie z procedurą określoną w § 6 ust. 1-6 i 8-11, wyrażając jednocześnie wolę zaliczenia należnej mu kwoty jako przedpłaty na rzecz nowego zamówienia.
2. Konsument informuje przedsiębiorcę przed upływem okresu odstąpienia o swojej decyzji odstąpienia od umowy i chęci dokonania wymiany towaru na inny. W tym celu konsument może:
(a)
# skorzystać ze wzoru standardowego formularza odstąpienia i wymiany, znajdującego się na stałe pod adresem: (http://www.rowerystylowe.pl/zwroty-towaru-i-8.html) oraz
## zawrzeć nową umowę sprzedaży zgodnie z § 2 gdzie w polu komentarza nowego zamówienia umieści dopisek „Wymiana”
(b)
# złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie, w którym informuje o swojej decyzji odstąpienia od umowy i chęci dokonania wymiany; oraz
## zawrzeć nową umowę sprzedaży zgodnie z § 2 gdzie w polu komentarza nowego zamówienia umieści dopisek „Wymiana”

Zamówienia z dopiskiem „Wymiana” pozwalają na bezzwłoczną rezerwację nowych towarów; rezerwacje takie oczekują na realizację do czasu otrzymania przez Sklep internetowy Rowerystylowe.pl towarów od których zakupu konsument odstępuje.

3. W przypadkach gdy wartość nowego zamówienia jest wyższa aniżeli płatność rozliczana na skutek odstąpienia, konsument może dopłacić brakującą kwotę zgodnie z § 3 ust. 1
W przypadkach gdy wartość nowego zamówienia jest niższa aniżeli płatność rozliczana na skutek odstąpienia, zwrotu nadpłaty Sklep internetowy RoweryStylowe.pl dokonuje z wykorzystaniem takiej formy płatności, jaka została wskazana przez konsumenta (przelew na konto bankowe lub przekaz pocztowy); w każdym przypadku w związku z tym zwrotem konsument nie ponosi kosztów.

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Sentido – Maciej Myszko ul. Świdnicka 49 50-028 Wrocław NIP 925-192-71-53 REGON 978103754, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Wrocław pod numerem 214826.
2. Administrator danych, na podstawie stosownych umów pisemnych, zawartych zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi, co nie wyłącza odpowiedzialności administratora za przestrzeganie przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Jednocześnie administrator danych oświadcza, iż powierzone mu dane osobowe są chronione zgodnie z ww. Ustawą w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób niepowołanych.
3. Dane osobowe przetwarzane są przez administratora danych w celu realizacji zamówień składanych za pośrednictwem sklepu internetowego RoweryStylowe.pl, obsługi procesu rejestracji i logowania do Konta Klienta oraz przesyłania na wskazany adres poczty elektronicznej zamówionych informacji handlowych (newsletter).
4. Każda osoba której przetwarzane dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestaniach przetwarzania danych i ich usunięcia.

Zamieszczanie oraz udostępnianie opinii w ramach serwisu sklepu internetowego RoweryStylowe.pl

1. Sentido - Maciej Myszko umożliwia, w ramach usług świadczonych drogą elektroniczną, zamieszczanie opinii o towarach dostępnych w ofercie handlowej sklepu internetowego RoweryStylowe.pl.
2. Zamieszczenie opinii jest dobrowolne i oznacza zgodę usługobiorcy na nieodpłatny wgląd do treści opinii przez innych klientów sklepu internetowego RoweryStylowe.pl oraz usługodawcę. Opinie publikowane są na stronie internetowej usługodawcy przy opisach towarów których dotyczyły, w terminie do 7 dni od daty ich zamieszczenia, na czas nieoznaczony.
3. Zamieszczane opinie nie mogą zawierać treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności:

naruszających jakiekolwiek prawa osób trzecich (w tym osób prawnych)
nawołujące do nienawiści czy przemocy
obraźliwych, sprzecznych z prawem, dobrym obyczajem i normami społecznymi
pozostających w sprzeczności z interesem Usługodawcy (nieuczciwa konkurencja)

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nie umieszczania całości lub części opinii gdy jej treść stanowić może naruszenie zapisów niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

Tryb postępowania reklamacyjnego dla usług świadczonych drogą elektroniczną
1. Usługodawca oświadcza, iż dołoży starań aby zapewnić w pełni poprawne i bezpieczne działanie sklepu internetowego RoweryStylowe.pl oraz świadczonych drogą elektroniczną usług.
2. Informacje o nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu usług usługobiorca może zgłaszać, wedle własnego wyboru:
a) wysyłając lub dostarczając osobiście zawiadomienie na adres korespondencyjny siedziby lub lokalu przedsiębiorcy;
b) wysyłając zawiadomienie na adres e-mail;
c) ustnie do protokołu w siedzibie lub lokalu przedsiębiorcy;

Usługobiorca może złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne zawiadomienie na trwałym nośniku, gdzie wskazane zostaną co najmniej:

imię, nazwisko i adres zgłaszającego reklamację,
określenie stwierdzonej nieprawidłowości, w zakresie w jakim jest to właściwe dla danego jej rodzaju oraz terminu w jakim została stwierdzona,
datę wniesienia reklamacji,
podpis zgłaszającego reklamację,
w przypadku przesłania zgłoszenia e-mailem zgodę na przetwarzanie przez przedsiębiorcę adresu e-mail zgłaszającego.


3. Reklamacje usług zgłoszone po upływie jednego miesiąca od dnia stwierdzenia nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu pozostaną nierozpoznane.
4. Usługodawca zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości jakie zostały zgłoszone przez usługobiorców.

Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach (w szczególności ich opisy, parametry techniczne, ceny) zamieszczone na stronach sklepu internetowego RoweryStylowe.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Stosownie do art. 71 kodeksu cywilnego, poczytuje się je za zaproszenie do zawarcia umowy.
2. Sklep internetowy RoweryStylowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
4. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie sklepu internetowego RoweryStylowe.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
5. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie, w każdym czasie, za pośrednictwem linku aktywacyjnego zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego RoweryStylowe.pl (http://www.rowerystylowe.pl/regulamin-sklepu.php) oraz w koszyku zamówień (przed zawarciem umowy). Istnieje możliwość sporządzenia jego wydruku lub zapisania w formie pliku.
6. Sklep internetowy RoweryStylowe.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które złożyły zamówienia bądź zawarły umowy (sprzedaży / o świadczenie usług drogą elektroniczną) przed dokonaniem ww. zmian.